APP - Thiết lập máy in

Bước 1: Trong mục Thiết lập trên Ứng dụng PosApp F&B ➜ Chọn mục Thiết lập máy in

Bước 2: Chọn các mục cần thiết lập như: Thiết lập mẫu in, Thiết lập tùy chọn in, Máy in mặc định và các máy in bếp, in tem

Tiếp theo bạn thực hiện các bước sau đây để thiết lập mẫu in, tùy chọn in, máy in và thiết lập QR ngân hàng thanh toán

page1/ THIẾT LẬP MẪU INpage2/ THIẾT LẬP TÙY CHỌN INpage3/ THIẾT LẬP MÁY IN MẶC ĐỊNH - MÁY IN TEM - MÁY IN BẾPpage4/ THIẾT LẬP QR NGÂN HÀNG THANH TOÁN

Last updated