APP - Thiết lập máy in

Bước 1: Trong mục Thiết lập trên Ứng dụng PosApp F&B ➜ Chọn mục Thiết lập máy in
Bước 2: Chọn các mục cần thiết lập như: Thiết lập mẫu in, Thiết lập tùy chọn in, Máy in mặc định và các máy in bếp, in tem
Tiếp theo bạn thực hiện các bước sau đây để thiết lập mẫu in, tùy chọn in, máy in và thiết lập QR ngân hàng thanh toán