4/ Mua X tặng Y

Bước 1: Đăng nhập vào trang Admin: admin.posapp.vn

Bước 2: Chọn Thiết lập => Chọn Marketing

Bước 3: Sau khi hiện giao diện quản lý các chương trình khuyến mãi, tiếp theo chọn tạo Khuyến mãi

Bước 4: Chọn loại khuyến mãi mua X tặng Y => thiết lập giá

 • Tên chương trình

 • Mã khuyến mãi

 • Tùy chọn sản phẩm, nhóm sản phẩm (bao gồm Topping hay không)

 • Tùy chọn sản phẩm tặng

 • Mô tả

Bước 5: Đặt giá trị giảm giá

 • Giá trị đơn hàng tối thiểu được áp dụng chương trình

Bước 6: Thiết lập điều kiện áp dụng

 • Ngày bắt đầu và kết thúc chương trình

 • Giới hạn số lần dùng trong cả chương trình và số lần dùng mã khuyến mãi trong ngày

 • Ngày áp dụng

 • Thời gian áp dụng

 • Kênh bán hàng áp dụng

 • Chi nhánh áp dụng

 • Phạm vi áp dụng (nhóm đối tượng khách hàng)

Sau khi thiết lập xong, bạn nhấn => Xem lại chương trình => Xác nhận tạo khuyến mãi

Done

=> Chúc bạn thành công

Last updated