App - Đăng ký tài khoản

1/ ANDROID

Bước 1: Vào CH Play tìm từ khóa posapp / posapp fnb

Bước 2: Tải App về điện thoại, máy tính bảng

Bước 3: Mở Ứng dụng

Bước 4: Chọn Tạo mới tài khoản

Bước 5: Điền thông tin tài khoản và bấm Đăng ký

2/ IOS

Bước 1: Mở App Store tìm từ khóa posapp fnb

Bước 2: Tải Ứng dụng PosApp về máy

Bước 3: Mở ứng dụng

Bước 4: Chọn Tạo mới tài khoản

Bước 5: Điền thông tin tài khoản và bấm Đăng ký

Last updated