Đăng ký tài khoản (Android)

Bước 1: Vào CH Play tìm từ khóa posapp fnb

Hoặc quét mã QR code dưới đây để tải App PosApp F&B

Bước 2: Tải App về điện thoại, máy tính bảng

Bước 3: Mở Ứng dụng

Bước 4: Chọn Tạo mới tài khoản

Bước 5: Điền thông tin tài khoản và bấm Đăng ký