Thiết lập ban đầu
Đăng ký tài khoản (Android)
Bước 1: Vào CH Play tìm từ khóa posapp fnb
Hoặc quét mã QR code dưới đây để tải App PosApp F&B
Bước 2: Tải App về điện thoại, máy tính bảng
Bước 3: Mở Ứng dụng
Bước 4: Chọn Tạo mới tài khoản
Bước 5: Điền thông tin tài khoản và bấm Đăng ký
Copy link