Đăng ký tài khoản (iOS)

Video hướng dẫn

Bước 1: Mở App Store tìm từ khóa posapp fnb

Hoặc quét mã QR dưới đây để tìm ứng dụng nhanh hơn:

Bước 2: Tải Ứng dụng PosApp về máy

Bước 3: Mở ứng dụng

Bước 4: Chọn Tạo mới tài khoản

Bước 5: Điền thông tin tài khoản và bấm Đăng ký