Thiết lập ban đầu
Đăng ký tài khoản (iOS)
Video hướng dẫn
Bước 1: Mở App Store tìm từ khóa posapp fnb
Hoặc quét mã QR dưới đây để tìm ứng dụng nhanh hơn:
Bước 2: Tải Ứng dụng PosApp về máy
Bước 3: Mở ứng dụng
Bước 4: Chọn Tạo mới tài khoản
Bước 5: Điền thông tin tài khoản và bấm Đăng ký
Copy link