Phát hành thẻ trả trước
Có 4 bước để phát hành thẻ trả trước trên phần mềm PosApp
Bước 1: Tạo nhóm sản phẩm THẺ TRẢ TRƯỚC
Bước 2: Tạo Thẻ tiền để phát hành thẻ
Bước 3: Tạo Thẻ Topup để nạp tiền
Bước 4: Thực hiện phát hành thẻ trả trước
Bước 1: Tạo nhóm sản phẩm THẺ TRẢ TRƯỚC
Vào mục SẢN PHẨM - DỊCH VỤ ➜ Chọn Nhóm sản phẩm - Dịch vụ
Chọn Thêm mới ➜ Chọn Sản phẩm ➜ Nhập thông tin ➜ Bấm Lưu
Các thông tin cần nhập:
 • Tên nhóm: THẺ TRẢ TRƯỚC
 • Loại: Sản phẩm
Nhập thông tin:
 • Tên nhóm: THẺ TRẢ TRƯỚC
 • Loại: Sản phẩm
Bước 2: Tạo Thẻ tiền để phát hành thẻ, bằng cách vào mục Thêm mớiSản phẩm ➜ Điền thông tin ➜ Bấm Lưu
Các thông tin bắt buộc điền:
 • Tên thẻ dịch vụ: Ví dụ: Thẻ tiền
 • Nhóm: Ví dụ: Thẻ trả trước
 • Đơn vị tính: Ví dụ: Cái
 • Thời gian sử dụng: Ví dụ: 30 ngày
Bước 3: Tạo Thẻ topup để nạp tiền
Vào mục Thêm mớiSản phẩm ➜ Điền thông tin ➜ Bấm Lưu
Các thông tin bắt buộc điền:
 • Tên thẻ dịch vụ: Ví dụ: Thẻ 1 triệu
 • Nhóm: Ví dụ: Thẻ trả trước
 • Đơn vị tính: Ví dụ: Cái
 • Đơn giá: là giá bán của thẻ trả trước ví dụ 1,000,000đ
 • Thời gian sử dụng: Ví dụ: 30 ngày
 • Tích chọn ô Thẻ topup và Cho phép bán lẻ
 • Số tiền có trong thẻ khi chọn mua ví dụ 1,000,000đ
Bước 4: Thực hiện phát hành thẻ trả trước
Vào mục Thẻ trả trước ➜ Chọn mục Phát hành thẻ trả trước
 • Chọn thẻ trả trước: Ví dụ như Thẻ tiền
 • Chọn Loại phát hành:
+ Tự động tạo khách hàng: Phần mềm sẽ tự động tạo khách hàng theo số lượng mà bạn nhập. Danh sách khách hàng này sẽ có sẵn thông tin [Mã đăng nhập] - Mật khẩu mặc định: 123456
-> Vào mục Khách hàng, tắt Thanh Trạng thái, danh sách khách hàng vừa tạo sẽ hiện thị
-> Bạn có chỉnh sửa các thông tin khách hàng vừa phát hành thẻ ở đây.
+ Nhóm khách hàng:
Phát hành thẻ trả trước theo nhóm khách hàng có sẵn của cửa hàng
+ Khách hàng: Phát hành thẻ cho từng khách hàng đã có sẵn trong cửa hàng.
+ Nhập từ file excel
Nếu phát hành đồng loạt với số lượng nhiều khách, bạn nên chọn nhập từ file excel.
Tải file mẫu về máy và điền thông tin khách hàng, những thông tin bắt buộc điền như:
 • Mã thẻ
 • Mã đăng nhập
Sau khi hoàn tất các thông tin, bạn lưu lại file và đăng tải lên ➜ Bấm phát hành
Copy link