Thao tác nhập hàng

Hướng dẫn thao tác nhập xuất hàng hóa trên phần mềm PosApp

Bước 1: Trong mục nhập hàng chọn Nhập hàng

Bước 2: Chọn Nút Thêm mới để tạo đơn nhập hàng mới

Bước 3: Chọn Đối tác cung cấp hàng hóa ➜ Chọn mục Thêm hàng hóa vào danh sách

Bước 4: Tìm kiếm và chọn hàng hóa cần nhập ➜ Bấm xác nhận

Bước 5: Điền số lượng và giá nhập sau đó bấm lưu

Vậy là hoàn tất các thao tác nhập hàng hóa.

2/ Thao tác xuất hàng

Vậy là hoàn tất các thao tác nhập - xuất hàng hóa trên phần mềm PosApp