Thiết lập ban đầu
Thao tác nhập hàng
Hướng dẫn thao tác nhập xuất hàng hóa trên phần mềm PosApp
Bước 1: Trong mục nhập hàng chọn Nhập hàng
Bước 2: Chọn Nút Thêm mới để tạo đơn nhập hàng mới
Bước 3: Chọn Đối tác cung cấp hàng hóa ➜ Chọn mục Thêm hàng hóa vào danh sách
Bước 4: Tìm kiếm và chọn hàng hóa cần nhập ➜ Bấm xác nhận
Bước 5: Điền số lượng và giá nhập sau đó bấm lưu
Vậy là hoàn tất các thao tác nhập hàng hóa.

2/ Thao tác xuất hàng

Vậy là hoàn tất các thao tác nhập - xuất hàng hóa trên phần mềm PosApp
Copy link
On this page
2/ Thao tác xuất hàng