Thao tác xuất hàng

Bước 1: Trong mục Xuất hàng ➜ Chọn Xuất hàng

Bước 2: Chọn mục Thêm mới để tạo mới phiếu xuất hàng

Bước 3: Chọn đối tác hoặc chi nhánh muốn nhập hàng ➜ Chọn Thêm hàng hóa vào danh sách

Bước 4: Tìm kiếm hàng hóa cần xuất từ kho ➜ Bấm xác nhận

Bước 5: Điền số lượng hàng xuất và giá xuất sau đó bấm lưu