Thiết lập ban đầu
Thao tác xuất hàng
Bước 1: Trong mục Xuất hàng ➜ Chọn Xuất hàng
Bước 2: Chọn mục Thêm mới để tạo mới phiếu xuất hàng
Bước 3: Chọn đối tác hoặc chi nhánh muốn nhập hàng ➜ Chọn Thêm hàng hóa vào danh sách
Bước 4: Tìm kiếm hàng hóa cần xuất từ kho ➜ Bấm xác nhận
Bước 5: Điền số lượng hàng xuất và giá xuất sau đó bấm lưu
Copy link