Tạo chương trình khuyến mãi

Bước 1: Trong mục Bán hàng ➜ Chọn Khuyến mãi

Bước 2: Chọn nút Thêm mới

Bước 3: Chọn hình thức khuyến mãi

Bước 4:

Nhập thông tin khuyến mãi và phạm vi đối tượng áp dụng

Bước 5: Thêm các món, hàng hóa (Có thể chọn nhóm hoặc từng sản phẩm) và số lượng sản phẩm mua và tặng áp dụng khuyến mãi

Bước 6: Bấm Lưu