Thiết lập ban đầu
Tạo Menu (Web)
Hướng dẫn cách tạo menu sản phẩm trên phần mềm PosApp

Tạo nhóm hàng hóa dịch vụ

Bước 1: Trong mục Hàng hóa dịch vụ ➜ chọn nhóm hàng hóa dịch vụ
Bước 2: Chọn Thêm mớihàng hóa
Bước 3: Nhập tên nhóm ➜ bấm lưu

Tạo hàng hóa và dịch vụ

Trong mục hàng hóa dịch vụ ➜ Chọn Hàng hóa - Dịch vụ
Có 2 cách để tạo mới hàng hóa dịch vụ

Cách 1: Thêm sản phẩm bằng file excel

Bước 1: Tải file sản phẩm mẫu
Bước 2: Điền thông tin menu
Một số thông tin bắt buộc phải có như: Loại hàng, nhóm hàng hóa dịch vụ, Tên hàng hóa, Giá bán, Đơn vị tính cơ bản, Quản lý kho, cho phép bán lẻ
Bước 3: Tải file menu lên phần mềm bằng cách chọn vào mục thêm mới file excel và chọn tệp
Bấm lưuxác nhận

Cách 2 tạo hàng hóa dịch vụ mới trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Chọn mục thêm mới ➜ chọn hàng hóa
Bước 2: Điền các thông tin món
Nhập tên sản phẩm, nhóm hàng hóa (Bắt buộc) và các thông tin khác
Trong mục in và hiển thị ➜ Chọn máy in pha chế và màn hình hiển thị của món
Chọn các tùy chọn cho món như:
- Cho phép bán lẻ: Món sẽ hiển thị tại màn hình order, bán hàng
- Cho phép bán khi hết tồn kho: Vẫn chọn bán được sản phẩm khi số lượng trong kho của phần mềm không còn. Phòng trường hợp quán đã nhập sản phẩm mà chưa kịp cập nhật trên phần mềm
- Quản lý kho: Sản phẩm sẽ hiển thị ở màn hình nguyên vật liệu
- Cho phép sửa giá khi tạo đơn: Khi order món, phần mềm sẽ hiện popup chỉnh sửa giá
- Cho phép sửa số lượng khi tạo đơn: Khi order món, phần mềm sẽ hiện popup chỉnh sửa số lượng
- Cảnh báo tồn kho: Khi kho hàng đạt mức tối thiểu phần mềm sẽ gửi cảnh báo
Thêm hình ảnh nếu có, chọn đơn vị tính, giá bán
Nếu món có nhiều đơn vị tính như size M, Size L,... Ta chọn thêm đơn vị ➜ Chọn đơn vị và giá bán ➜ Bấm lưu
Nếu chưa có đơn vị tính thì bạn có thể Thêm mới bằng cách:
- Chọn dấu cộng ➜ nhập tên đơn vị ➜ Bấm Lưu
Cuối cùng, sau khi điền hết thông tin, bạn chọn Lưu để thêm món mới và hoàn tất các thao tác tạo món trên phần mềm PosApp.
Copy link
On this page
Tạo nhóm hàng hóa dịch vụ
Tạo hàng hóa và dịch vụ
Cách 1: Thêm sản phẩm bằng file excel
Cách 2 tạo hàng hóa dịch vụ mới trực tiếp trên phần mềm