Thiết lập ban đầu
Tạo Topping cho món
Bước 1: Trong mục Hàng hóa - Dịch vụ ➜ Chọn Hàng hóa dịch vụ
Bước 2: Chọn Thêm mớiTùy chọn
Bước 3: Điền các thông tin ➜ Chọn nhóm món ăn nước uống áp dụng topping
Bước 4: Thêm danh sách toping
Chọn mục thêm nhóm mới
Đặt tên nhóm, lựa chọn các tùy chỉnh cho nhóm topping như:
- Không cho chọn
- Cho phép chọn 1: Chỉ được chọn 1 loại ghi chú topping như đường, đá,...
- Cho phép chọn nhiều: Cho phép chọn nhiều loại topping
Bước 5: Điền tên Topping hoặc ghi chú sau đó nhấn enter hoặc chọn vào dấu + để thêm từng loại topping
Bước 6: Điền tên và giá của Topping
Bước 7: Nhấn Lưu
Copy link