Tạo Topping cho món

Bước 1: Trong mục Hàng hóa - Dịch vụ ➜ Chọn Hàng hóa dịch vụ

Bước 2: Chọn Thêm mớiTùy chọn

Bước 3: Điền các thông tin ➜ Chọn nhóm món ăn nước uống áp dụng topping

Bước 4: Thêm danh sách toping

Chọn mục thêm nhóm mới

Đặt tên nhóm, lựa chọn các tùy chỉnh cho nhóm topping như:

- Không cho chọn

- Cho phép chọn 1: Chỉ được chọn 1 loại ghi chú topping như đường, đá,...

- Cho phép chọn nhiều: Cho phép chọn nhiều loại topping

Bước 5: Điền tên Topping hoặc ghi chú sau đó nhấn enter hoặc chọn vào dấu + để thêm từng loại topping

Bước 6: Điền tên và giá của Topping

Bước 7: Nhấn Lưu