Tạo ví

1/ Tạo mới danh mục quỹ tiền

Bước 1: Trong mục Quản lý thu chi Chọn danh mục quỹ

Bước 2: Chọn thêm mới Điền các thông tin quỹ tiền như:

 • Tên quỹ tiền

 • Loại

Có 6 loai tài khoản như:

 • TK Tiền mặt: Khách thanh toàn bằng tiền mặt

 • TK Ngân hàng mặc định: Khách thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

 • TK điểm: Khách hàng sử dụng điểm thưởng để thanh toán

 • TK ngân hàng: Khách hàng thanh toán bằng máy quẹt thẻ ngân hàng

 • TK thẻ dịch vụ liệu trình: Dành cho mô hình spa, thẩm mỹ viện khi thanh toán bằng thẻ liệu trình

 • TK voucher: Khách hàng thanh toán bằng voucher

Ví dụ khi muốn tạo danh mục quỹ cho TK thẻ ngân hàng MPOS, bạn chọn mục TK ngân hàng.

 • Mặc định bán hàng tại cửa hàng: Tức là khi thanh toán tại cửa hàng quỹ tiền này sẽ được mặc định chọn

 • Mặc định bán hàng qua kênh bán hàng: GrabFood,...

 • Chọn chi nhánh áp dụng (nếu có)

Bước 3: Bấm Lưu

2/ Thiết lập Ví điện tử MPOS

Bước 1: Trong mục quản lý thu chi Chọn Thiết lập ví điện tử

Bước 2: Chọn loại (MPos), Quỹ tiền (Thẻ ngân hàng)

Bước 3: Nhập User MPos, Email Hotline liên hệ Sau đó chọn Quỹ tiền

Bước 4: Chọn Thêm mới

Kết quả hiển thị trên phần mềm