Hủy Order

Hướng dẫn thao tác hủy Order

Bước 1: Mở bàn cần hủy order

Bước 2: Chọn biểu tượng ➜ Chọn Hủy đơn hàng

Bước 3: Chọn có để hủy order